ઉમરગામ તાલુકા પંચાયતની કારોબારી મળી

ઉમરગામ તાલુકા પંચાયતની કારોબારી અને સામાજિક ન્યાય સમિતિની બેઠક ઉમરગામ તાલુકા પંચાયતની કારોબારી સમિતિના અધ્યક્ષ ચિંતનભાઈ પટેલ તથા સામાજીક ન્યાય સમિતિની બેઠક દિનેશભાઈ માહ્યાવંશીની અધ્યક્ષતામાં સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં મળી હતી. કારોબારીની બેઠકમાં ગત સભાની કાર્યવાહી વાંચને લઈ બહાલ રાખવામાં આવી હતી. તથા કરેલા ઠરાવોના અમલીકરણ વાંચને લઈ બહાલ રાખવામાં આવ્યા હતા તથા અધ્યક્ષ સ્થાનેથી રજૂ થતાં કામોની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં બિલો મંજુર કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં ૧૫માં નાણાપંચની રૂપિયા ૬.૧૨ કરોડની ગ્રાન્ટમાંથી કરવાના વિકાસના કામો અંગે સભ્યો પાસેથી મંગાવવાના કામો અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી.

આ બેઠકમાં તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ રમેશભાઈ ધાંગડા, ઉપપ્રમુખ પ્રતિમાબેન પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બેઠક શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થઇ હતી. બેઠકને લઈ ભાજપ સંગઠનના હોદ્દેદારો પણ તાલુકા પંચાયત ખાતે હાજર રહ્યા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *