વડોદરાના દિપેશ છીપાના લાલ બાગ ચા રાજાની થીમ

વડોદરાના રાવપુરામાં ખારીવાવરોડ પર સારંગ પાણીનો વાડો ખાતે રહેતા દિપેશ છીપાએ લાલ બાગ ચા રાજાનો ભવ્ય સેટ તૈયાર કર્યો છે. આ ગણપતિના દર્શન કરવા એ ખરેખર લહાવો છે. () (ખાસ નોંધ : અગ્નિપથ ન્યૂઝ આયોજીત ઓનલાઇન ગણપતિ ડેકોરેશન સ્પર્ધામાં એન્ટ્રી લેવાનું ચાલું છે. સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે ફક્ત નામ, સરનામું, ગણપતિનો ફોટો અને થીમ મોકલવાની રહેશે)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *