વડોદરા રાવપુરાના સારંગ પાણીવાડાના ધવલ ઝલકેનું સુંદર આયોજન

વડોદરાના રાવપુરા ખાતે આવેલા સારંગ પાણી વાડા ખાતે રહેતાં ધવલ ઝલકેએ ઘરમાં જ સુંદર ગુફા બનાવી છે અને ગણપતિનું અદભૂત આયોજન કર્યું છે.(ખાસનોંધ અગ્નિપથ ન્યૂઝ આયોજીત ઓનલાઇન ગણપતિ ડેકોરેશન સ્પર્ધા 23 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે. હજી પણ એન્ટ્રી લેવાનું ચાલું છે. જો તમારે સ્પર્ધામાં ભાગ લેવો હોય તો નામ, સરનામું, ગણપતિનો ફોટો અને થીમ 93132 26223 પર વોટ્સ એપ કરો)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *