સુરત ધાસ્તીપુરાના બાલ હનુમાન યુવક મંદિરના શ્રીજી

સુરતના ધાસ્તીપુરા વિસ્તારમાં આવેલા શ્રી બાલ હનુમાન યુવક મંદિર દ્વારા જંગલના રાજા સાથે શ્રીજીની પ્રતિમાનું ડેકોરેશન કરવામાં આવ્યું છે.(નોંધ : અગ્નિપથ ન્યૂઝ આયોજીત ઓનલાઇન ગણપતિ ડેકોરેશન સ્પર્ધામાં એન્ટ્રી લેવાનું ચાલું છે. જોડાવા માટે ફક્ત ગણપતિનો એક ફોટો, નામ અને સરનામું મોબાઇલ નંબર 93132 26223 પર વોટ્સએપ કરવાનું રહેશે)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *