વડોદરાના મદનઝાંપા રોડના શ્યામદાસ યુવક મંડળનો અનોખો ગણેશોત્સવ

વડોદરાના મદનઝાંપારોડ સ્થિત શ્યામદાસ ફળિયાના શ્યામદાસ યુવક મંડળ દ્વારા ગણેશોત્સવનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અહીંના મંડપમાં ગણપતિને કરવામાં આવેલો શણગારના ખરેખર દર્શન કરવા જેવા છે. (ખાસ નોંધ : અગ્નિપથ ન્યૂઝ આયોજીત ઓનલાઇન ગણપતિ ડેકોરેશન સ્પર્ધામાં તમે હજી પણ એન્ટ્રી લઇ શકો છો. આ સ્પર્ધામાં જોડાવા માટે નામ, મોબાઇલ નંબર, ગણપતિનો એક જ ફોટો તેમજ થીમ મોબાઇલ નંબર 93132 26223 ઉપર વોટ્સએપ કરવાની રહેશે)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *