સરસ્વતી યુવક મંડળ, સુરતનો તાપી બચાવોનો સંદેશ

સુરતના નવાપુરા ગોલવાડ ખાતે આવેલી કમળા શેરીના સરસ્વતી યુવક મંડળ દ્વારા તાપી બચાવોના સંદેશ સાથે ગણપતિની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. તાપીમાં પ્રદુષણ નહીં થાય તેમાટે આ મંડળ દ્વારા પંચધાતુની શ્રીજીની પ્રતિમાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. (ફ્રી એન્ટ્રી) (નોંધ : અગ્નિપથ ન્યૂઝ આયોજીત ગણપતિ સ્પર્ધામાં હજી એન્ટ્રી લેવામાં આવી રહી છે.સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે વ્યક્તિગત નામ, મંડળ હોય તો તેનું નામ, સરનામું, ગણપતિનો ફોટો, થીમ 93132 26223 ઉપર વોટ્સએપ કરવા વિનંતી છે.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *