બીલીમોરા અનાવિલ મહોલ્લામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારના મકાનોનો સેટ

બીલીમોરા ખાતે અનાવિલ મહોલ્લામાં સાંઇ યુવક મંડળ દ્વારા ગામડાના મકાન જેવો સેટ ઉભો કરીને તેમાં ગણપતિજીને બિરાજમાન કરાવવામાં આવ્યાં છે. આ યુવાનોનો ઉત્સાહ વધારવા માટે તેમની પોસ્ટને વધુમાં વધુ લાઇક કરો.
નોંધ : અગ્નિપથ ન્યૂઝ આયોજીત ઓનલાઇન ગણપતિ ડેકોરેશન સ્પર્ધામાં જોડાવવા માટે મંડળ-વ્યક્તિનું નામ સરનામું અને ગણપતિનો ફોટો અને થીમ 9313226223 પર વોટ્સએપ કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *