સોનીફળિયા, સુરતના અંકુર ગાંધીના ઝૂંપડીની થીમ પર શ્રીગણેશ

(અગ્નિપથ ન્યૂઝ આયોજીત ઓનલાઇન ગણપતિ ડેકોરેશન સ્પર્ધા) સુરતના સોનીફળિયા વિસ્તારમાં આવેલા પાણીની ભીંત ખાતે રહેતા અંકુર ગાંધીએ તેમના ઘરમાં જ ઝૂંપડીની થીમ પર ગણેશજીનું સુંદર આયોજન કર્યું છે. આ ગણેશ ભક્તનો ઉત્સાહ વધારવા તેમના ગણપતિને વધુમાં વધુ લાઇક આપો ( ખાસ નોંધ..આ સ્પર્ધામાં જોડાવા માટે 93132 26223 ઉપર ગણપતિનો ફોટો, મંડળ કે વ્યક્તિગત નામ, સંપૂર્ણ સરનામું અને જો થીમ આધારીત ડેકોરેશન હોય તો થીમની ડિટેઇલ વોટ્સએપ કરવાની રહેશે. આ સ્પર્ધામાં જોડાવા માટે કોઇ જ એન્ટ્રી ફી નથી)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *